Heraldrysoft.com

Jag har byggt ett 20 tal olika heraldiska applikationer under åren från 2004 - 2014 inklusive applikationer i ett antal i andra språk än svenska som t. ex. i norska, engelska och franska (alternativt valbara språk). Som ett minne låter jag några applikationer finnas kvar på internet på Heraldrysoft.com. 

Här presenteras bland annat en applikation som jag tagit fram bara för att det är roligt och som en slutnotering för ett falnat intresse att bygga heraldiska applikationer. Applikationen har ett galleri som du kan söka efter träffar genom frisökning hela eller delar av ord eller i kombinationer eller i fixerade ordkombinationer. Du kan ladda upp bilderna samtidigt som du registrerar informationen om vapenbild, flagga, medalj eller registerkort. Informationen och bilderna sorteras sedan upp automatiskt i en och samma bildstorlek och efter kategori efter innehåll i blasoneringen.

I bakgrunden "backend" kan du sortera och kategorisera ett hundratal poster samtidigt med val i olika listboxar m. m. Det finns också en möjlighet att blasonera ett stort antal poster samtidigt. Det gör det lätt och effektivt att sortera om vapenbilderna i hela databasen efter nya förutsättningar och kategoriseringar.

Se mer http://heraldrysoftdata.com/uppdaterad . Notera att bilder och information bara är provisoriskt inlagda.

 

En heraldisk konstnär som jag vill rekommendera är Thomas Falk http://www.heraldry.se/ Thomas har hjälpt mig att rita vapenbilden som jag använder som logotype i vissa sammanhang. Jag har också ett personligt vapen som Thomas har ritat för ett antal år sedan och som är registrerad som en personlig vapensköld.