När Svenska heraldiska föreningens applikation byggd 2004 slutade fungera 2014 beroende på att den var skriven i PhP 4.x och kunde inte motsvara kraven som ställdes på den vid en uppgradering över PhP 5.x gjorde jag en uppdatering som fungerar "rakt av" gentemot befintlig databas.

Det enda som man behöver göra är att behålla befintlig databas och bibliotek med vapenbilderna och ersätta de gamla applikationsfilerna med ett nytt antal filer. Sedan fungerar allt som förr upp till PhP 7.x.

Den gamla applikationen finns fortfarande på internet som en icke fungerande version men har kompletterats med en modernare variant. Jag har kopierat lösningen från föreningens applikation för att hålla mig uppdaterad över aktuella sammanställningar i en egen liknande modern variant. Se mer under menyvalet "Tillägg 2017".

http://heraldrysoft.com/2004_2