När jag går igenom vilka applikationer som jag tagit fram på heraldikens område så finner jag olika manualer som jag samtidigt tog fram. Här ser man hur jag utvecklade vidare den applikation som jag inledningsvis tog fram till en förening 2004. Applikationen inkluderade även en statistiksammanställning med flash-grafik över t ex  tinkturer. Jag avslutade inte projektet för det finns inget större intresse för heraldiska applikationer och jag gjorde denna del mest för att det var roligt.