Svenska heraldiska föreningen har strukturerat sin nya applikation för heraldiska vapen på ett nytt sätt året 2017. Arbetet har genomförts av en medlem i föreningen. Jag har följt deras modell i denna applikation.

Det är t ex möjligt att online skapa olika användargrupper och tilldela olika användare olika rättigheter för att kunna se, granska och administrera delar av applikationen, Jag har också utvecklat sökmöjligheterna och det är även möjligt att ladda upp flera bilder samtidigt per en och samma post/bildvisning. Därför kan man stega genom flera bilder (t ex briseringar) genom att klicka på bildens piltangenter. Det är också möjligt att lägga till kategorier obehindrat.

 

http://heraldrysoft.com/2017