Jag har hjälp en förening med en databasapplikation 2004 slutade fungera beroende på att den var skriven i PhP 4 och kunde inte motsvara kraven som ställdes på den vid en uppgradering över PhP 5.x. Jag har gjort en uppdatering som fungerar "rakt av" gentemot befintlig databas. Det man behöver göra är att behålla befintlig databas och bibliotek med vapenbilderna och ersätta allt med ett nytt antal filer. Sedan fungerar allt som förr upp till PhP 7.x.

Den gamla applikationen finns fortfarande på internet men har tillslut ersatts av en modernare variant. För mitt nöjes skull har jag kopierat lösningen i en egen liknande modern variant. Se mer under menyvalet "Mera Heraldik".

http://heraldrysoft.com/2004_2